GÜNCEL SANAT ÖNCESİ – Modernizmin Ekseni

5 haftalık bu seminer programımız, 20. yüzyıl sanat akımlarının farklı coğrafyalardaki etkileşimini, bu akımların tarihsel bağlamında gelişen toplumsal, politik kaynaklarını ve Türkiye’de aynı akımların farklı yansımalarını karşılaştırmalı olarak keşfetmeye davet etmektedir. Bu keşif süresince Art-Nouveau, Fovizm, Ekspresyonizm, Kübizm, Fütürizm, Soyut Sanat, Dada ve Sürrealizm, Suprematizm, Bauhaus, Konstrüktivizm, Soyut Dışavurumculuk, Op Sanat-Pop Sanatı akımlarını incelenecektir.
Hazırlayan: Mürüvvet Türkyılmaz

GuncelSanatOncesiPROGRAM:
1. hafta: Art-Nouveau, Fovizm, Ekspresyonizm
2. hafta: Kübizm, Fütürizm, Soyut Sanat
3. hafta: Dada ve Surrealizm, Suprematizm, Bauhaus, Konstrüktivizm
4. hafta: Türk Mimarisi ve Dönemleri
5. hafta: Soyut Dışavurumculuk, Op Sanat / Pop Sanatı

GERİ