GÜNCEL SANAT ÖNCESİ – 20. Yüzyıla Kadar

Bu 5 haftalık seminer programımızda, 15. yüzyılın sonundan başlayarak Geç Empresyonizme kadar Batı Sanat Tarihi’nin kronolojik geçişlerinde sözü edilen akımlara ve doğuş nedenlerine bakılacaktır. Modern ve Çağdaş Sanat’a temel oluşturabilecek bazı akımların ve tavırların resim, heykel, mimari, müzik gibi alanlar ile etkileşimi anlatılacaktır. Aynı zamanda bu program, akımların farklı coğrafyalarda oluşumları, toplumsal koşulları ve Türkiye’de aynı alanlara yansımalarını karşılaştırarak, içeriğe bağlı sergi gezileri ile farklı tarihsel izler sürmeye, keşfetmeye davet edecektir.
Hazırlayanlar: Mürüvvet Türkyılmaz

GuncelSanatOncesi2PROGRAM
1. hafta: Klasizm / Maniyerizm
2. hafta: Barok, Rokoko, Neo-Klasizm
3. hafta: Osmanlı / Lale Devri (1718-1730)
4. hafta: Romantizm, Realizm
5. hafta: Empresyonizm, Aydınlanma Çağı / Oryantalizm

GERİ