10 FOTOĞRAF / 10 İŞ

1 Akşamüstü – 1 Seminer
Bu atölyede, keşfinden günümüze fotoğraf tarihini rotalar olarak ele alarak, mecranın tarihinde mihenk taşı olmuş işlerin ve günümüzün önemli çalışmalarının tematik, görsel, yöntemsel benzerliklerini karşılaştırılacaktır. Yer yer kesişen, yer yer çemberler çizen rotalarda fotoğrafın geçirdiği teknolojik ve sosyal değişiklikleri takip etmeye çalışacak, farklı coğrafyalar ve tarihlerden fotoğraflara yan yana bakarak sanatın diğer alanları ve başka mecralarla olan ilişkileri inceleyecek mecranın baskı, kitap ve projeksiyon gibi sunumlarının yarattığı anlamsal ve görsel farklılıklara değineceğiz.

1930’lar Almanya’sındaki genç çiftlerin portrelerinden (Sander) günümüz İspanyol matadorlarının fotoğraflarına (Dijkstra), Texas’tan gündelik eşyaların hallerinden (Eggleston) İsveç’in karamsar kışlarına (Tunbjork), New York caddelerinden insan hallerinden (Klein), Tokyo’nun arka sokaklarına (Moriyama) fotoğraf tarihinde gezineceğiz.

Hazırlayan: Ali Taptık

10Fotograf10is
Ali Taptık
“Tanıdık Yabancılar” serisinden, 2007 – 2008
C-Print

GERİ