GÜNCEL SANATTA RİSK 2

BAŞARILI SANAT KOLEKSİYONERLİĞİ: ÇİN MODELİ

American Express ve SPOT Uluslararası Seminerler
9 Kasım 2012 – Divan İstanbul (Elmadağ)
Konuşmacılar: Uli Sigg, Karen Smith, Defne Ayas

Başarılı Sanat Koleksiyonerliği: Çin Modeli başlığı altında verilecek seminerde; sanat tarihçisi ve Çin sanatı üzerine uzman Karen Smith, Tate Müzesi’nin Uluslararası Danışma Kurulu üyesi ve dünyanın en ünlü, itibarlı Çin güncel sanat koleksiyoneri Uli Sigg ve Prens Claus Vakfı’nın Asya temsilcisi, Şangay’daki Arthub Asya Kültür Vakfı’nın eş yöneticisi ve Witte de With Müzesi’nin direktör/küratorü Defne Ayas, Çin güncel sanat örneğine bakacak ve bu coğrafyada koleksiyonerlikle sanat dünyasının gelişimi arasındaki etkileşmeyi inceleyecek.

Amex&Spot2

GERİ